Accés a la informació

#DayaNuevaTransparent

Dijous, 26 novembre 2020

Modificacions pressupostàries

38 - Les Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, Alcalde o Regidor Delegat.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació