Accés a la informació

#DayaNuevaTransparent

Història del Municipi

El topònim del lloc procedix de l'àrab i significa "xicoteta depressió tancada". Va formar amb Daia Vella un sol municipi, del qual es va separar la primera meitat del segle xix. Els seus senyors jurisdiccionals foren els marquesos de Dosaigües i posteriorment, els Roca de Togores.

Del segle XIV al XVII va estar regentat pels Masquefa, Rocafull i Boil. Al segle XVI (18 de març de 1566), Daya Nova es va constituir en baronia, recaient el seu títol a Jaume de Masquefa, i posteriorment als Rabasa de Perellós, marquesos de Dos Aguas, amb posterioritat va passar als Roca de Togores. A finals del segle XIX Vicente Daysi Puigmoltó, fill del sisè marquès de Dos Aguas va adquirir el títol de comte-major.

El 1892 es va concedir el títol de comte de Daia Nova a l'enginyer forestal Vicent Dasí Puigmoltó, fill del sisé marqués de Dosaigües.

És un poble al qual hi ha empadronats 1.272 habitants, de parla castellana, i té el topònim oficial de Daya Nueva.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació