Accés a la informació

#DayaNuevaTransparent

Dimarts, 25 juliol 2017

Estadístiques de contractació

53 - Les dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels Contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.

Tipus de contractació

Contractació per Imports d'adjudicació

Contractació per províncies

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació